สกรีนเสื้อ

สกรีนเสื้อ

การทอสำหรับทำสกรีนเสื้อ

สกรีนเสื้อรูปแบบการทอเพื่อผลิตสกรีนเสื้อ แจกออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้แบบนี้

ลักษณะการทอเกี่ยวกับจัดทำสกรีนเสื้อรูปแบบที่ 1 - ถักกลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องมือทอกลม (circular knitting) ทำให้ได้ผ้าทางผ้ายืด

รูปแบบการทอเกี่ยวกับผลิตสกรีนเสื้อรูปแบบที่ 2 - ทอทั่วๆ ไป Weaving จำเป็นจะต้องมีการวางเส้นด้ายยืน แล้วก็พุ่งเส้นด้ายแนวขวาง ทำให้เกิดผ้าที่เป็นผ้าทำสกรีนเสื้อประเภทการถักทอเพื่อจัดทำสกรีนเสื้อลักษณะแยกย่อย

ลักษณะการทอผ้าเพื่อที่จะผลิตสกรีนเสื้อลักษณะที่ 1 single jersey - การทออย่างนี้จะได้ผ้าเรียบ หรือในท้องตลาดรู้จักกันในนามผ้า single

ประเภทการทอผ้าเกี่ยวกับผลิตสกรีนเสื้อชนิดที่ 2 RIB - ถักจะได้ผ้า RIB หรือว่าผ้าหล่อบุ้ง จะมีรูปแบบแบ่งในการทอผ้าอีก เป็นต้นว่า Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้ประเภทของผ้าที่่มีแนวไม่เหมือนกัน เหมาะสำหรับการทำ คอสกรีนเสื้อ หรือเสื้ออิสตรีที่มีความหยุ่น

รูปแบบการทอเพื่อทำสกรีนเสื้อลักษณะที่ 3 จูติ - ผ้าลักษณะคล้ายกับ Lacoste เหมาะกับทำเสื้อโปโล จำเป็นต้องดูจากแม่แบบผ้าจริงจะเห็นความต่างกระจ่าง

ชนิดการถักทอเพื่อทำสกรีนเสื้อลักษณะที่ 4 Interlock - ผ้ารูปพรรณคล้ายกับ Lacoste เหมาะกับผลิตเสื้อโปโล จำเป็นจะต้องดูจากตัวอย่างผ้าจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำกระจ่างชนิดการทอผ้าเพื่อที่จะผลิตสกรีนเสื้อประเภทที่ 5 การทอสลับ

การ นำเราด้ายหลอด 2 ตัวขึ้นไปมาทอผ้าสลับที่ความถี่สูงๆ เป็นต้นว่า หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะทำให้ผ้าที่ได้ออกมามีลวดลายที่ไม่ผิดจากการทอผ้าเต็มนักรูปแบบการทอสำหรับทำสกรีนเสื้ออย่างที่ 6 การทอ ผ้าริ้ว

ในการถักผ้าริ้วนั้นมีวิธีทำงานอยู่ 2 ประเภท

1. ใช้ Yarn dyed หรือไม่ก็ด้ายถักย้อมสีแล้ว

2. การใช้เส้นด้ายต่างรูปแบบประเภทการถักทอสำหรับผลิตสกรีนเสื้อประเภทที่ 7 การทอ Body Size

หมายถึงการทอผ้ากลมประเภทหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีขนาด เท่าๆ กับ ตัวเสื้อเลย โดยไร้ตะเข็บ ก็เพราะว่าผ้ายืดที่ออกมามีขนาดเท่ากับตัวสกรีนเสื้อเลย

Website URL:

Mercedes Benz Star Partners

No Part of this website may be reproduced without permission.
User Registration
or Cancel